14 tháng 5, 2009

Thursday 14 May 2009


HOUSES AND HOMES

SCIENCE (5)
Where does rubbish go?
Dangerous waste
SCIENCE (6)
Where does rubbish go?
Dangerous waste
Snack 1
MUSIC (9)
Cháu vẽ ông mặt trời
PT ngôn ngữ, tai nghe
TAI (13)
Thơ “ Bé làm cô giáo”
PT ngôn ngữ, rèn cách phát âm
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

13 tháng 5, 2009

Wednesday 13 May 2009


HOUSES AND HOMES

PE (11)
BTPTC
PT cơ tay-cơ chân-toàn thân
PE (12)
Clean up our class
PT cơ tay, giáo dục thói quen giữ vệ sinh lớp
Snack 1
MATHS (10)
Trừ trong phạm vi 20
Củng cố kỹ năng tính toán
TAI (12)
Tập viết “ô-cô”
Nhận biết chữ cái
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

12 tháng 5, 2009

Tuesday 12 May 2009


HOUSES AND HOMES

PE (10)
Chơi ngoài trời-Gấu qua cầu
PT khả năng giữ thăng bằng, sự khéo léo
MATHS (9)
Trừ trong phạm vi 20
Củng cố kỹ năng tính toán
Snack 1
A+C (11)
Flower craft
PT sự khéo léo, củng cố kỹ năng sử dụng kéo.
A+C (12)
Flower craft
PT sự khéo léo, củng cố kỹ năng sử dụng kéo.
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

11 tháng 5, 2009

Monday 11 May 2009


HOUSES AND HOMES

GFI (4)
Giúp mẹ
Biết giúp đỡ người lớn những việc nhỏ.PT ngôn ngữ, mạnh dạn, tự tin
TAI (11)
Thơ “ Bé làm cô giáo”
PT ngôn ngữ, rèn cách phát âm
Snack 1
A+C (10)
Thiệp tặng mẹ
Củng cố kỹ năng vẽ.
MUSIC (8)
Cháu vẽ ông mặt trời
PT ngôn ngữ, tai nghe
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

8 tháng 5, 2009

Friday 08 May 2009


HOUSES AND HOMES

Assembly

MUSIC (7)
Cháu yêu bà
PT ngôn ngữ, tai nghe
Snack 1
TAI (10)
Tập viết “bò bê có bó cỏ-vó bè”
Nhận biết chữ cái
MATHS (8)
Trừ trong phạm vi 20
Củng cố kỹ năng tính toán
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

7 tháng 5, 2009

Thursday 07 May 2009


HOUSES AND HOMES

SCIENCE (3)
Where does rubbish go?
Clearing up
SCIENCE (4)
Where does rubbish go?
Clearing up
Snack 1
MUSIC (6)
Cháu yêu bà
PT ngôn ngữ, tai nghe
TAI (9)
Thơ “ làm nghề như bố”
PT ngôn ngữ, giáo dục trẻ yêu quý bố mẹ
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

Wednesday 06 May 2009


HOUSES AND HOMES

PE (8)
BTPTC
PT cơ tay-cơ chân-toàn thân
PE (9)
Fold the clothes
PT vận động tinh của tay, khả năng quan sát
Snack 1
MATHS (7)
Trừ trong phạm vi 20
Củng cố kỹ năng tính toán
TAI (8)
Tập viết “bò bê có bó cỏ-vó bè”
Nhận biết chữ cái
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

Tuesday 05 May 2009


HOUSES AND HOMES

PE (7)
Chơi ngoài trời-Mèo đuổi chuột
PT vận động cơ chân
MATHS (6)
Cộng trong phạm vi 20
Củng cố kỹ năng tính toán
Snack 1
A+C (8)
Plasticine – make furniture
Củng cố kỹ năng sử dụng đất nặn, PT trí tưởng tượng
A+C (9)

Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

Monday 04 May 2009


HOUSES AND HOMES

GFI (3)
Đây là cái gì?
Nhận biết các đồ dùng trong nhà.PT ngôn ngữ, mạnh dạn tự tin
TAI (7)
Truyện “Playing with fire”
Giáo dục trẻ không sử dụng vật nguy hiểm
Snack 1
A+C (7)
Nặn bạn gái
Củng cố kỹ năng sử dụng đất nặn, trí nhớ, sự khéo léo
MUSIC (5)
Cháu yêu bà
PT ngôn ngữ, tai nghe
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

29 tháng 4, 2009

Chúc mừng ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 !!!

Wednesday 29 Apr 2009


HOUSES AND HOMES

PE (5)
BTPTC
PT cơ tay-cơ chân-toàn thân
PE (6)
Dress up
PT sự quan sát, khả năng tự chăm sóc bản thân
Snack 1
MATHS (5)
Cộng trong phạm vi 20
Củng cố kỹ năng tính toán
TAI (6)
Tập viết “co-cò-cọ”
Nhận biết chữ cái
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

28 tháng 4, 2009

Tuesday 28 Apr 2009


HOUSES AND HOMES

PE (4)
Chơi ngoài trời-Tìm nhà
PT cơ chân,sức mạnh

MATHS (4)
Cộng trong phạm vi 20
Củng cố kỹ năng tính toán
Snack 1
A+C (5)
Fishing-rod for Daddy
PT sự khéo léo, trí tưởng tượng
A+C (6)
Fishing-rod for Daddy
PT sự khéo léo, trí tưởng tượng
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

27 tháng 4, 2009

Monday 27 Apr 2009


HOUSES AND HOMES

GFI (2)
Cha bạn làm gì?
Biết các nghề nghiệp trong xã hội.PT ngôn ngữ, mạnh dạn, tự tin
TAI (5)
Thơ “ làm nghề như bố”
PT ngôn ngữ, giáo dục trẻ yêu quý bố mẹ
Snack 1
A+C (4)
Vẽ bố em
Củng cố kỹ năng cầm viết, PT trí nhớ, tưởng tượng
MUSIC (4)
Chiếc khăn tay
PT ngôn ngữ, tai nghe
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

24 tháng 4, 2009

Friday 24 Apr 2009

HOUSES AND HOMES


Assembly

MUSIC (3)
Chiếc khăn tay
PT ngôn ngữ, tai nghe
Snack 1
TAI (4)
Tập viết “c-cỏ”
Nhận biết chữ cái
MATHS (3)
Cộng trong phạm vi 20
Củng cố kỹ năng tính toán
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

23 tháng 4, 2009

Thursday 23 Apr 2009


HOUSES AND HOMES

SCIENCE (1)
Where does rubbish go?
All sort of rubbish
SCIENCE (2)
Where does rubbish go?
All sort of rubbish
Snack 1
MUSIC (2)
Chiếc khăn tay
PT ngôn ngữ, tai nghe
TAI (3)
Truyện “Happy birthday, chip”
PT ngôn ngữ, giáo dục trẻ biết yêu quý mọi người
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

22 tháng 4, 2009

Wednesday 22 Apr 2009


HOUSES AND HOMES

PE (2)
BTPTC
PT cơ tay-cơ chân-toàn thân
PE (3)
Smiley jump
PT cơ chân rèn, khả năng chú ý và phản xạ nhanh nhạy
Snack 1
MATHS (2)
Cộng trong phạm vi 20
Củng cố kỹ năng tính toán
TAI (2)
Tập viết “c-cỏ”
Nhận biết chữ cái
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

21 tháng 4, 2009

Tuesday 21 Apr 2009


HOUSES AND HOMES

PE (1)
Chơi ngoài trời-Bơi
PT vận động của cơ thể
MATHS (1)
Cộng trong phạm vi 20
Củng cố kỹ năng tính toán
Snack 1
A+C (2)
Family tree
PT sự khéo léo, giáo dục kính trọng người lớn
A+C (3)
Family tree
PT sự khéo léo, giáo dục kính trọng người lớn
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

20 tháng 4, 2009

HOUSES AND HOMES


HOUSES AND HOMES

GFI: Tell me your home
What does Daddy do?
What is it?
Help Mommy

Science: Where does rubbish go? ( Pocket scientist/265)
o All sort of rubbish
o Clearing up
o Dangerous waste
o More things to save

Math: Addition within 20
Subtraction within 20

Poem : Làm nghề như bố ( Những vần thơ cho bé/28)
Bé làm cô giáo ( Những vần thơ cho bé/32)

Story: Happy birthday, Chip! (Super Tots 1 student book/57)
Playing with fire
The clever kitten

Writing: Writing “c-cỏ”
Writing “co-cò-cọ”
Writing “bò bê có bó cỏ-vó bè”
Writing “ô-cô”
Writing “hô-hồ-hổ”

Music: Chiếc khăn tay (Trẻ thơ hát/23)
Cháu yêu bà (Trẻ thơ hát/29)
Song and dance
Cháu vẽ ông mặt trời (Trẻ thơ hát/26)

A+C: Draw my family
Family tree
Draw my Daddy
Fishing-rod for Daddy (Super Tots1 act /62)
Plasticine – knead girlfriend
Plasticine – make furniture
Postcard for Mommy
Flower craft (Super Tots1 act /62)
Plasticine – knead boyfriend
Draw my teacher

PE: Exercise
Play outside
Smiley jump
Dress up
Fold the clothes
Clean up our class
Block bowling


MONDAY 20 APR 2009
GFI (1)
Kể về gia đình mình
Biết các thành viên trong gia đình.PT ngôn ngữ, sự mạnh dạn, tự tin
TAI (1)
Truyện “Happy birthday, chip”
PT ngôn ngữ, giáo dục trẻ biết yêu quý mọi người
Snack 1
A+C (1)
Vẽ gia đình em
PT trí tưởng tượng, trí nhớ.
MUSIC (1)
Chiếc khăn tay
PT ngôn ngữ, tai nghe
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

13 tháng 4, 2009

Từ ngày 13 đến 17 tháng 4 năm 2009
Trường Mầm Non Alpha nghỉ Lễ Phục Sinh.

10 tháng 4, 2009

Friday 10Apr2009


ADVENTURE IN THE FOREST

Assembly

MUSIC (15)
Thi hát
Ôn các bài hát về các con vật
Snack 1
TAI (20)
Tập viết “bo-bò-bó”
Nhận biết chữ cái
MATHS (15)
Ôn tập
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

9 tháng 4, 2009

Thursday 09Apr2009


ADVENTURE IN THE FOREST

SCIENCE (9)
Ôn tập
SCIENCE (10)
Ôn tập
Snack 1
MUSIC (14)
Nghe tiếng hát tìm đồ vật- PT thính giác, phân biệt âm thanh
TAI (19)
Thơ “ Hạt mưa”
PT ngôn ngữ
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

8 tháng 4, 2009

Wednesday 08Apr2009


ADVENTURE IN THE FOREST

PE (14)
BTPTC
PT cơ tay-cơ chân-toàn thân
PE (15)
Kéo co
PT cơ tay, sức bền
Snack 1
MATHS (14)
Ôn tập
TAI (18)
Tập viết “bo-bò-bó”
Nhận biết chữ cái
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

Tuesday 07 Apr2009


ADVENTURE IN THE FOREST

Breakfast / Playtime
PE (13)
Bắt chước cách vận động của các con vật
Rèn luyện sự khéo léo, quan sát, thẩm mỹ
MATHS (13)
Ôn tập
Snack 1
A+C (14)
Earth Day Poster
PT trí tưởng tượng, sáng tạo, ngôn ngữ,vận động cơ tay
A+C (15)
Earth Day Poster
PT trí tưởng tượng, sáng tạo, ngôn ngữ,vận động cơ tay
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

6 tháng 4, 2009

Monday 06Apr2009

TRƯỜNG NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10-3 ÂM LỊCH3 tháng 4, 2009

Friday 03Apr2009


ADVENTURE IN THE FOREST

Assembly

MUSIC (12)
“ Thật là hay”
PT tai nghe, ngôn ngữ
Snack 1
TAI (16)
Tập viết “o-bò”
Nhận biết chữ cái
MATHS (12)
Thời gian
Nhận biết, sử dụng đồng hồ
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

2 tháng 4, 2009

Thursday 02Apr2009


ADVENTURE IN THE FOREST

SCIENCE (7)
Whirlwind
TN làm cơn lốc trong chai
SCIENCE (8)
Whirlwind
TN làm cơn lốc trong chai
Snack 1
MUSIC (11)
“ Thật là hay”
PT tai nghe, ngôn ngữ
TAI (15)
Thơ “ Hạt mưa”
PT ngôn ngữ
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

1 tháng 4, 2009

Wednesday 01April2009


ADVENTURE IN THE FOREST

PE (11)
BTPTC
PT cơ tay-cơ chân-toàn thân
PE (12)
Thi chạy nhanh
PT vận động, khéo léo, sức bền
Snack 1
MATHS (11)
Thời gian
Nhận biết, sử dụng đồng hồ
TAI (14)
Tập viết “o-bò”
Nhận biết chữ cái
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

Tuesday 31Mar2009


ADVENTURE IN THE FOREST

PE (10)
Chơi ngoài trời-Chơi nhảy dây
PT vận động, khéo léo
MATHS (10)
Thời gian
Nhận biết, sử dụng đồng hồ
Snack 1
A+C (11)
Gorilla
PT sự khéo léo vận động tinh của tay, tưởng tượng
A+C (12)
Gorilla
PT sự khéo léo vận động tinh của tay, tưởng tượng
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

30 tháng 3, 2009

Monday 30Mar 2009


ADVENTURE IN THE FOREST

GFI (4)
Động vật chăm sóc con như thế nào?
PT ngôn ngữ
TAI (13)
Thơ“Chẳng cần mẹ gọi”
PT ngôn ngữ
Snack 1
A+C (10)
Vẽ con vật sống trong rừng mà em yêu thích.
PT trí tưởng tượng, ngôn ngữ.
MUSIC (10)
Ôn các bài hát
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

26 tháng 3, 2009

Friday 27Mar2009ADVENTURE IN THE FOREST

Assembly

MUSIC (9) “ Lá xanh”
PT tai nghe, ngôn ngữ

TAI (12) Tập viết ““ve ve ve, hè về-le le”
Nhận biết chữ cái

MATHS (9) Chiều dài
So sánh chiều dài nhiều đối tượng

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

25 tháng 3, 2009

Thursday 26Mar2009


ADVENTURE IN THE FOREST

SCIENCE (5)Whirlwind
Đặc điểm sự hình thành tác hại của các cơn lốc

SCIENCE (6)Whirlwind
Đặc điểm sự hình thành tác hại của các cơn lốc

MUSIC (8) Thi hát
Ôn các bài hát về các con vật

TAI (11) Thơ“Chẳng cần mẹ gọi”
PT ngôn ngữ

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

24 tháng 3, 2009

Wednesday 25Mar2009


ADVENTURE IN THE FOREST

PE (8) BTPTC
PT cơ tay-cơ chân-toàn thân
PE (9) Kéo co
PT cơ tay, sức bền

MATHS (8) Chiều dài
So sánh chiều dài nhiều đối tượng

TAI (10) Tập viết “ve ve ve, hè về-le le”
Nhận biết chữ cái

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

23 tháng 3, 2009

Tuesday 24Mar2009ADVENTURE IN THE FOREST

PE (7)
Bắt chước tiếng kêu các con vật
PT vận động cơ chân
MATHS (7)
Chiều dài
So sánh chiều dài nhiều đối tượng

A+C (8)
Tiger
PT sự khéo léo vận động tinh của tay, tưởng tượng
A+C (9)
Tiger
PT sự khéo léo vận động tinh của tay, tưởng tượng

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

22 tháng 3, 2009

Monday 23Mar2009


ADVENTURE IN THE FOREST

GFI (3) Tiger
Biết nơi sống, thức ăn …của động vật ăn thịt

TAI (9) Thơ“Chẳng cần mẹ gọi”
PT ngôn ngữ

A+C (7) Vẽ con hổ
PT cơ tay, trí tưởng tượng

MUSIC (7) “ Lá xanh”
PT tai nghe, ngôn ngữ

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

19 tháng 3, 2009

Friday 20Mar2009


Unit : ADVENTURE IN THE FOREST

Assembly

MUSIC (6) “ Lá xanh ”
PT tai nghe, ngôn ngữ

TAI (8) Tập viết “he-hè-hẹ”
Nhận biết chữ cái

MATHS (6) Số thứ tự
Nhận biết phân biệt số thứ tự

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

18 tháng 3, 2009

Thursday 19Mar2009


Unit : ADVENTURE IN THE FOREST

SCIENCE (3)Hot and cold
Nhận biết các vật nguy hiểm và cách xử lý

SCIENCE (4)Hot and cold
Nhận biết các vật nguy hiểm và cách xử lý

MUSIC (6) Ai đoán giỏi
PT tai nghe, phân biệt âm thanh

TAI (7) Kể chuyện “ Tazan”
PT sự tự tin, ngôn ngữ

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

17 tháng 3, 2009

Wednesday 18Mar2009


Unit : ADVENTURE IN THE FOREST

PE (5) BTPTC
PT cơ tay-cơ chân-toàn thân

PE (6) Thi chạy nhanh
PT vận động, khéo léo, sức bền

MATHS (5) Số thứ tự
Nhận biết phân biệt số thứ tự
TAI (6) Tập viết “he-hè-hẹ”
Nhận biết chữ cái

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

16 tháng 3, 2009

Tuesday 17Mar2009


Unit : ADVENTURE IN THE FOREST

PE (4) Chơi ngoài trời-Tìm nhà
PT cơ chân,sức mạnh

MATHS (4) Số thứ tự
Nhận biết phân biệt số thứ tự

A+C (5) Giraffe
PT sự khéo léo vận động tinh của tay, tưởng tượng

A+C (6) Giraffe
PT sự khéo léo vận động tinh của tay, tưởng tượng

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

Monday 16Mar2009


Unit : ADVENTURE IN THE FOREST

GFI (2) Giraffe
Biết nơi sống, thức ăn … của động vật ăn cỏ

TAI (5) Thơ “ Con vỏi con voi”
PT ngôn ngữ

A+C (4) Elephant
PT sự khéo léo vận động tinh của tay, tưởng tượng

MUSIC (4) “ Ta đi vào rừng xanh”
PT tai nghe, ngôn ngữ

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

13 tháng 3, 2009

Friday 13Mar2009


Unit : ADVENTURE IN THE FOREST

Assembly

MUSIC (3) Ai đoán giỏi
PT tai nghe, phân biệt âm thanh

TAI (4) Tập viết “h-hè”
Nhận biết chữ cái

MATHS (3) Số ghép
Tách gộp số từ 1-10

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

12 tháng 3, 2009

Thursday 12Mar2009


Unit : ADVENTURE IN THE FOREST

SCIENCE (1) Hot and cold
Rèn luyện nhận biết sự thay đổi của nhiệt độ

SCIENCE (2) Hot and cold
Rèn luyện nhận biết sự thay đổi của nhiệt độ

MUSIC (2) “ Ta đi vào rừng xanh”
PT tai nghe, ngôn ngữ

TAI (3) Kể chuyện “ Tazan”
PT ngôn ngữ

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

11 tháng 3, 2009

Wednesday 11Mar2009


Unit: ADVENTURE IN THE FOREST

PE (2) BTPTC-PT cơ tay-cơ chân-toàn thân

PE (3) Bắt chước cách vận động của các con vật
Rèn luyện sự khéo léo, quan sát, thẩm mỹ
MATHS (2) Số ghép
Tách gộp số từ 1-10

TAI (2) Tập viết “h-hè”-Nhận biết chữ cái

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

10 tháng 3, 2009

Tuesday 10 Mar 2009


Unit : ADVENTURE IN THE FOREST
Tuesday 10 Mar 2009

PE (1) Chơi ngoài trời-Chơi nhảy dây-PT vận động, khéo léo

MATHS (1) Số ghép
Tách gộp số từ 1-10

A+C (2) Bear-PT sự khéo léo vận động tinh của tay, tưởng tượng
A+C (3) Bear-PT sự khéo léo vận động tinh của tay, tưởng tượng

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

25 tháng 2, 2009

Kế hoạch giảng dạy K2


THE BEACH

GFI:
The beach
Aquatic animals
The weather

Science:
Texture
Palette_Rainbow colours
Ocean in a bottle

Math:
Number 1-20
Comparing numbers within 20

Poem :
Con cua mà có 2 càng
Trên bãi biển
Cá ngủ ở đâu

Story:
The beach
Day trip
Cáo thỏ và gà trống
Sơn Tinh-Thủy Tinh

Writing:
Animals name
Writing “v-ve”
Writing “bé vẽ bê – bế bé”
Writing “ve-vè-vẽ”
Writing ”l-lê”
Writing ”lê-lề-lễ”

Music:
Em đi chơi thuyền
Cá vàng bơi
Tập đếm
Trò chơi nhận biệt phân biệt âm thanh của các nhạc cụ

A+C:
Tide pool craft
Octopus craft
Day trip mini book
Decorative shells

PE:
Exercise
Play with sand
Crossing the stumbling-blocks
Play outside

21 tháng 2, 2009

Teacher Training Sat 21 Feb 2009


Hôm nay Giáo viên được tập huấn về cách tạo blog cho mỗi lớp