30 tháng 3, 2009

Monday 30Mar 2009


ADVENTURE IN THE FOREST

GFI (4)
Động vật chăm sóc con như thế nào?
PT ngôn ngữ
TAI (13)
Thơ“Chẳng cần mẹ gọi”
PT ngôn ngữ
Snack 1
A+C (10)
Vẽ con vật sống trong rừng mà em yêu thích.
PT trí tưởng tượng, ngôn ngữ.
MUSIC (10)
Ôn các bài hát
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

26 tháng 3, 2009

Friday 27Mar2009ADVENTURE IN THE FOREST

Assembly

MUSIC (9) “ Lá xanh”
PT tai nghe, ngôn ngữ

TAI (12) Tập viết ““ve ve ve, hè về-le le”
Nhận biết chữ cái

MATHS (9) Chiều dài
So sánh chiều dài nhiều đối tượng

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

25 tháng 3, 2009

Thursday 26Mar2009


ADVENTURE IN THE FOREST

SCIENCE (5)Whirlwind
Đặc điểm sự hình thành tác hại của các cơn lốc

SCIENCE (6)Whirlwind
Đặc điểm sự hình thành tác hại của các cơn lốc

MUSIC (8) Thi hát
Ôn các bài hát về các con vật

TAI (11) Thơ“Chẳng cần mẹ gọi”
PT ngôn ngữ

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

24 tháng 3, 2009

Wednesday 25Mar2009


ADVENTURE IN THE FOREST

PE (8) BTPTC
PT cơ tay-cơ chân-toàn thân
PE (9) Kéo co
PT cơ tay, sức bền

MATHS (8) Chiều dài
So sánh chiều dài nhiều đối tượng

TAI (10) Tập viết “ve ve ve, hè về-le le”
Nhận biết chữ cái

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

23 tháng 3, 2009

Tuesday 24Mar2009ADVENTURE IN THE FOREST

PE (7)
Bắt chước tiếng kêu các con vật
PT vận động cơ chân
MATHS (7)
Chiều dài
So sánh chiều dài nhiều đối tượng

A+C (8)
Tiger
PT sự khéo léo vận động tinh của tay, tưởng tượng
A+C (9)
Tiger
PT sự khéo léo vận động tinh của tay, tưởng tượng

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

22 tháng 3, 2009

Monday 23Mar2009


ADVENTURE IN THE FOREST

GFI (3) Tiger
Biết nơi sống, thức ăn …của động vật ăn thịt

TAI (9) Thơ“Chẳng cần mẹ gọi”
PT ngôn ngữ

A+C (7) Vẽ con hổ
PT cơ tay, trí tưởng tượng

MUSIC (7) “ Lá xanh”
PT tai nghe, ngôn ngữ

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

19 tháng 3, 2009

Friday 20Mar2009


Unit : ADVENTURE IN THE FOREST

Assembly

MUSIC (6) “ Lá xanh ”
PT tai nghe, ngôn ngữ

TAI (8) Tập viết “he-hè-hẹ”
Nhận biết chữ cái

MATHS (6) Số thứ tự
Nhận biết phân biệt số thứ tự

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

18 tháng 3, 2009

Thursday 19Mar2009


Unit : ADVENTURE IN THE FOREST

SCIENCE (3)Hot and cold
Nhận biết các vật nguy hiểm và cách xử lý

SCIENCE (4)Hot and cold
Nhận biết các vật nguy hiểm và cách xử lý

MUSIC (6) Ai đoán giỏi
PT tai nghe, phân biệt âm thanh

TAI (7) Kể chuyện “ Tazan”
PT sự tự tin, ngôn ngữ

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

17 tháng 3, 2009

Wednesday 18Mar2009


Unit : ADVENTURE IN THE FOREST

PE (5) BTPTC
PT cơ tay-cơ chân-toàn thân

PE (6) Thi chạy nhanh
PT vận động, khéo léo, sức bền

MATHS (5) Số thứ tự
Nhận biết phân biệt số thứ tự
TAI (6) Tập viết “he-hè-hẹ”
Nhận biết chữ cái

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

16 tháng 3, 2009

Tuesday 17Mar2009


Unit : ADVENTURE IN THE FOREST

PE (4) Chơi ngoài trời-Tìm nhà
PT cơ chân,sức mạnh

MATHS (4) Số thứ tự
Nhận biết phân biệt số thứ tự

A+C (5) Giraffe
PT sự khéo léo vận động tinh của tay, tưởng tượng

A+C (6) Giraffe
PT sự khéo léo vận động tinh của tay, tưởng tượng

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

Monday 16Mar2009


Unit : ADVENTURE IN THE FOREST

GFI (2) Giraffe
Biết nơi sống, thức ăn … của động vật ăn cỏ

TAI (5) Thơ “ Con vỏi con voi”
PT ngôn ngữ

A+C (4) Elephant
PT sự khéo léo vận động tinh của tay, tưởng tượng

MUSIC (4) “ Ta đi vào rừng xanh”
PT tai nghe, ngôn ngữ

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

13 tháng 3, 2009

Friday 13Mar2009


Unit : ADVENTURE IN THE FOREST

Assembly

MUSIC (3) Ai đoán giỏi
PT tai nghe, phân biệt âm thanh

TAI (4) Tập viết “h-hè”
Nhận biết chữ cái

MATHS (3) Số ghép
Tách gộp số từ 1-10

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

12 tháng 3, 2009

Thursday 12Mar2009


Unit : ADVENTURE IN THE FOREST

SCIENCE (1) Hot and cold
Rèn luyện nhận biết sự thay đổi của nhiệt độ

SCIENCE (2) Hot and cold
Rèn luyện nhận biết sự thay đổi của nhiệt độ

MUSIC (2) “ Ta đi vào rừng xanh”
PT tai nghe, ngôn ngữ

TAI (3) Kể chuyện “ Tazan”
PT ngôn ngữ

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

11 tháng 3, 2009

Wednesday 11Mar2009


Unit: ADVENTURE IN THE FOREST

PE (2) BTPTC-PT cơ tay-cơ chân-toàn thân

PE (3) Bắt chước cách vận động của các con vật
Rèn luyện sự khéo léo, quan sát, thẩm mỹ
MATHS (2) Số ghép
Tách gộp số từ 1-10

TAI (2) Tập viết “h-hè”-Nhận biết chữ cái

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

10 tháng 3, 2009

Tuesday 10 Mar 2009


Unit : ADVENTURE IN THE FOREST
Tuesday 10 Mar 2009

PE (1) Chơi ngoài trời-Chơi nhảy dây-PT vận động, khéo léo

MATHS (1) Số ghép
Tách gộp số từ 1-10

A+C (2) Bear-PT sự khéo léo vận động tinh của tay, tưởng tượng
A+C (3) Bear-PT sự khéo léo vận động tinh của tay, tưởng tượng

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words