29 tháng 4, 2009

Chúc mừng ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 !!!

Wednesday 29 Apr 2009


HOUSES AND HOMES

PE (5)
BTPTC
PT cơ tay-cơ chân-toàn thân
PE (6)
Dress up
PT sự quan sát, khả năng tự chăm sóc bản thân
Snack 1
MATHS (5)
Cộng trong phạm vi 20
Củng cố kỹ năng tính toán
TAI (6)
Tập viết “co-cò-cọ”
Nhận biết chữ cái
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

28 tháng 4, 2009

Tuesday 28 Apr 2009


HOUSES AND HOMES

PE (4)
Chơi ngoài trời-Tìm nhà
PT cơ chân,sức mạnh

MATHS (4)
Cộng trong phạm vi 20
Củng cố kỹ năng tính toán
Snack 1
A+C (5)
Fishing-rod for Daddy
PT sự khéo léo, trí tưởng tượng
A+C (6)
Fishing-rod for Daddy
PT sự khéo léo, trí tưởng tượng
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

27 tháng 4, 2009

Monday 27 Apr 2009


HOUSES AND HOMES

GFI (2)
Cha bạn làm gì?
Biết các nghề nghiệp trong xã hội.PT ngôn ngữ, mạnh dạn, tự tin
TAI (5)
Thơ “ làm nghề như bố”
PT ngôn ngữ, giáo dục trẻ yêu quý bố mẹ
Snack 1
A+C (4)
Vẽ bố em
Củng cố kỹ năng cầm viết, PT trí nhớ, tưởng tượng
MUSIC (4)
Chiếc khăn tay
PT ngôn ngữ, tai nghe
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

24 tháng 4, 2009

Friday 24 Apr 2009

HOUSES AND HOMES


Assembly

MUSIC (3)
Chiếc khăn tay
PT ngôn ngữ, tai nghe
Snack 1
TAI (4)
Tập viết “c-cỏ”
Nhận biết chữ cái
MATHS (3)
Cộng trong phạm vi 20
Củng cố kỹ năng tính toán
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

23 tháng 4, 2009

Thursday 23 Apr 2009


HOUSES AND HOMES

SCIENCE (1)
Where does rubbish go?
All sort of rubbish
SCIENCE (2)
Where does rubbish go?
All sort of rubbish
Snack 1
MUSIC (2)
Chiếc khăn tay
PT ngôn ngữ, tai nghe
TAI (3)
Truyện “Happy birthday, chip”
PT ngôn ngữ, giáo dục trẻ biết yêu quý mọi người
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

22 tháng 4, 2009

Wednesday 22 Apr 2009


HOUSES AND HOMES

PE (2)
BTPTC
PT cơ tay-cơ chân-toàn thân
PE (3)
Smiley jump
PT cơ chân rèn, khả năng chú ý và phản xạ nhanh nhạy
Snack 1
MATHS (2)
Cộng trong phạm vi 20
Củng cố kỹ năng tính toán
TAI (2)
Tập viết “c-cỏ”
Nhận biết chữ cái
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

21 tháng 4, 2009

Tuesday 21 Apr 2009


HOUSES AND HOMES

PE (1)
Chơi ngoài trời-Bơi
PT vận động của cơ thể
MATHS (1)
Cộng trong phạm vi 20
Củng cố kỹ năng tính toán
Snack 1
A+C (2)
Family tree
PT sự khéo léo, giáo dục kính trọng người lớn
A+C (3)
Family tree
PT sự khéo léo, giáo dục kính trọng người lớn
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

20 tháng 4, 2009

HOUSES AND HOMES


HOUSES AND HOMES

GFI: Tell me your home
What does Daddy do?
What is it?
Help Mommy

Science: Where does rubbish go? ( Pocket scientist/265)
o All sort of rubbish
o Clearing up
o Dangerous waste
o More things to save

Math: Addition within 20
Subtraction within 20

Poem : Làm nghề như bố ( Những vần thơ cho bé/28)
Bé làm cô giáo ( Những vần thơ cho bé/32)

Story: Happy birthday, Chip! (Super Tots 1 student book/57)
Playing with fire
The clever kitten

Writing: Writing “c-cỏ”
Writing “co-cò-cọ”
Writing “bò bê có bó cỏ-vó bè”
Writing “ô-cô”
Writing “hô-hồ-hổ”

Music: Chiếc khăn tay (Trẻ thơ hát/23)
Cháu yêu bà (Trẻ thơ hát/29)
Song and dance
Cháu vẽ ông mặt trời (Trẻ thơ hát/26)

A+C: Draw my family
Family tree
Draw my Daddy
Fishing-rod for Daddy (Super Tots1 act /62)
Plasticine – knead girlfriend
Plasticine – make furniture
Postcard for Mommy
Flower craft (Super Tots1 act /62)
Plasticine – knead boyfriend
Draw my teacher

PE: Exercise
Play outside
Smiley jump
Dress up
Fold the clothes
Clean up our class
Block bowling


MONDAY 20 APR 2009
GFI (1)
Kể về gia đình mình
Biết các thành viên trong gia đình.PT ngôn ngữ, sự mạnh dạn, tự tin
TAI (1)
Truyện “Happy birthday, chip”
PT ngôn ngữ, giáo dục trẻ biết yêu quý mọi người
Snack 1
A+C (1)
Vẽ gia đình em
PT trí tưởng tượng, trí nhớ.
MUSIC (1)
Chiếc khăn tay
PT ngôn ngữ, tai nghe
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

13 tháng 4, 2009

Từ ngày 13 đến 17 tháng 4 năm 2009
Trường Mầm Non Alpha nghỉ Lễ Phục Sinh.

10 tháng 4, 2009

Friday 10Apr2009


ADVENTURE IN THE FOREST

Assembly

MUSIC (15)
Thi hát
Ôn các bài hát về các con vật
Snack 1
TAI (20)
Tập viết “bo-bò-bó”
Nhận biết chữ cái
MATHS (15)
Ôn tập
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

9 tháng 4, 2009

Thursday 09Apr2009


ADVENTURE IN THE FOREST

SCIENCE (9)
Ôn tập
SCIENCE (10)
Ôn tập
Snack 1
MUSIC (14)
Nghe tiếng hát tìm đồ vật- PT thính giác, phân biệt âm thanh
TAI (19)
Thơ “ Hạt mưa”
PT ngôn ngữ
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

8 tháng 4, 2009

Wednesday 08Apr2009


ADVENTURE IN THE FOREST

PE (14)
BTPTC
PT cơ tay-cơ chân-toàn thân
PE (15)
Kéo co
PT cơ tay, sức bền
Snack 1
MATHS (14)
Ôn tập
TAI (18)
Tập viết “bo-bò-bó”
Nhận biết chữ cái
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

Tuesday 07 Apr2009


ADVENTURE IN THE FOREST

Breakfast / Playtime
PE (13)
Bắt chước cách vận động của các con vật
Rèn luyện sự khéo léo, quan sát, thẩm mỹ
MATHS (13)
Ôn tập
Snack 1
A+C (14)
Earth Day Poster
PT trí tưởng tượng, sáng tạo, ngôn ngữ,vận động cơ tay
A+C (15)
Earth Day Poster
PT trí tưởng tượng, sáng tạo, ngôn ngữ,vận động cơ tay
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

6 tháng 4, 2009

Monday 06Apr2009

TRƯỜNG NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10-3 ÂM LỊCH3 tháng 4, 2009

Friday 03Apr2009


ADVENTURE IN THE FOREST

Assembly

MUSIC (12)
“ Thật là hay”
PT tai nghe, ngôn ngữ
Snack 1
TAI (16)
Tập viết “o-bò”
Nhận biết chữ cái
MATHS (12)
Thời gian
Nhận biết, sử dụng đồng hồ
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

2 tháng 4, 2009

Thursday 02Apr2009


ADVENTURE IN THE FOREST

SCIENCE (7)
Whirlwind
TN làm cơn lốc trong chai
SCIENCE (8)
Whirlwind
TN làm cơn lốc trong chai
Snack 1
MUSIC (11)
“ Thật là hay”
PT tai nghe, ngôn ngữ
TAI (15)
Thơ “ Hạt mưa”
PT ngôn ngữ
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

1 tháng 4, 2009

Wednesday 01April2009


ADVENTURE IN THE FOREST

PE (11)
BTPTC
PT cơ tay-cơ chân-toàn thân
PE (12)
Thi chạy nhanh
PT vận động, khéo léo, sức bền
Snack 1
MATHS (11)
Thời gian
Nhận biết, sử dụng đồng hồ
TAI (14)
Tập viết “o-bò”
Nhận biết chữ cái
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

Tuesday 31Mar2009


ADVENTURE IN THE FOREST

PE (10)
Chơi ngoài trời-Chơi nhảy dây
PT vận động, khéo léo
MATHS (10)
Thời gian
Nhận biết, sử dụng đồng hồ
Snack 1
A+C (11)
Gorilla
PT sự khéo léo vận động tinh của tay, tưởng tượng
A+C (12)
Gorilla
PT sự khéo léo vận động tinh của tay, tưởng tượng
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words