13 tháng 4, 2009

Từ ngày 13 đến 17 tháng 4 năm 2009
Trường Mầm Non Alpha nghỉ Lễ Phục Sinh.