7 tháng 5, 2009

Thursday 07 May 2009


HOUSES AND HOMES

SCIENCE (3)
Where does rubbish go?
Clearing up
SCIENCE (4)
Where does rubbish go?
Clearing up
Snack 1
MUSIC (6)
Cháu yêu bà
PT ngôn ngữ, tai nghe
TAI (9)
Thơ “ làm nghề như bố”
PT ngôn ngữ, giáo dục trẻ yêu quý bố mẹ
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

Wednesday 06 May 2009


HOUSES AND HOMES

PE (8)
BTPTC
PT cơ tay-cơ chân-toàn thân
PE (9)
Fold the clothes
PT vận động tinh của tay, khả năng quan sát
Snack 1
MATHS (7)
Trừ trong phạm vi 20
Củng cố kỹ năng tính toán
TAI (8)
Tập viết “bò bê có bó cỏ-vó bè”
Nhận biết chữ cái
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

Tuesday 05 May 2009


HOUSES AND HOMES

PE (7)
Chơi ngoài trời-Mèo đuổi chuột
PT vận động cơ chân
MATHS (6)
Cộng trong phạm vi 20
Củng cố kỹ năng tính toán
Snack 1
A+C (8)
Plasticine – make furniture
Củng cố kỹ năng sử dụng đất nặn, PT trí tưởng tượng
A+C (9)

Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

Monday 04 May 2009


HOUSES AND HOMES

GFI (3)
Đây là cái gì?
Nhận biết các đồ dùng trong nhà.PT ngôn ngữ, mạnh dạn tự tin
TAI (7)
Truyện “Playing with fire”
Giáo dục trẻ không sử dụng vật nguy hiểm
Snack 1
A+C (7)
Nặn bạn gái
Củng cố kỹ năng sử dụng đất nặn, trí nhớ, sự khéo léo
MUSIC (5)
Cháu yêu bà
PT ngôn ngữ, tai nghe
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words