28 tháng 4, 2009

Tuesday 28 Apr 2009


HOUSES AND HOMES

PE (4)
Chơi ngoài trời-Tìm nhà
PT cơ chân,sức mạnh

MATHS (4)
Cộng trong phạm vi 20
Củng cố kỹ năng tính toán
Snack 1
A+C (5)
Fishing-rod for Daddy
PT sự khéo léo, trí tưởng tượng
A+C (6)
Fishing-rod for Daddy
PT sự khéo léo, trí tưởng tượng
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words