14 tháng 5, 2009

Thursday 14 May 2009


HOUSES AND HOMES

SCIENCE (5)
Where does rubbish go?
Dangerous waste
SCIENCE (6)
Where does rubbish go?
Dangerous waste
Snack 1
MUSIC (9)
Cháu vẽ ông mặt trời
PT ngôn ngữ, tai nghe
TAI (13)
Thơ “ Bé làm cô giáo”
PT ngôn ngữ, rèn cách phát âm
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

13 tháng 5, 2009

Wednesday 13 May 2009


HOUSES AND HOMES

PE (11)
BTPTC
PT cơ tay-cơ chân-toàn thân
PE (12)
Clean up our class
PT cơ tay, giáo dục thói quen giữ vệ sinh lớp
Snack 1
MATHS (10)
Trừ trong phạm vi 20
Củng cố kỹ năng tính toán
TAI (12)
Tập viết “ô-cô”
Nhận biết chữ cái
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

12 tháng 5, 2009

Tuesday 12 May 2009


HOUSES AND HOMES

PE (10)
Chơi ngoài trời-Gấu qua cầu
PT khả năng giữ thăng bằng, sự khéo léo
MATHS (9)
Trừ trong phạm vi 20
Củng cố kỹ năng tính toán
Snack 1
A+C (11)
Flower craft
PT sự khéo léo, củng cố kỹ năng sử dụng kéo.
A+C (12)
Flower craft
PT sự khéo léo, củng cố kỹ năng sử dụng kéo.
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

11 tháng 5, 2009

Monday 11 May 2009


HOUSES AND HOMES

GFI (4)
Giúp mẹ
Biết giúp đỡ người lớn những việc nhỏ.PT ngôn ngữ, mạnh dạn, tự tin
TAI (11)
Thơ “ Bé làm cô giáo”
PT ngôn ngữ, rèn cách phát âm
Snack 1
A+C (10)
Thiệp tặng mẹ
Củng cố kỹ năng vẽ.
MUSIC (8)
Cháu vẽ ông mặt trời
PT ngôn ngữ, tai nghe
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

8 tháng 5, 2009

Friday 08 May 2009


HOUSES AND HOMES

Assembly

MUSIC (7)
Cháu yêu bà
PT ngôn ngữ, tai nghe
Snack 1
TAI (10)
Tập viết “bò bê có bó cỏ-vó bè”
Nhận biết chữ cái
MATHS (8)
Trừ trong phạm vi 20
Củng cố kỹ năng tính toán
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

7 tháng 5, 2009

Thursday 07 May 2009


HOUSES AND HOMES

SCIENCE (3)
Where does rubbish go?
Clearing up
SCIENCE (4)
Where does rubbish go?
Clearing up
Snack 1
MUSIC (6)
Cháu yêu bà
PT ngôn ngữ, tai nghe
TAI (9)
Thơ “ làm nghề như bố”
PT ngôn ngữ, giáo dục trẻ yêu quý bố mẹ
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

Wednesday 06 May 2009


HOUSES AND HOMES

PE (8)
BTPTC
PT cơ tay-cơ chân-toàn thân
PE (9)
Fold the clothes
PT vận động tinh của tay, khả năng quan sát
Snack 1
MATHS (7)
Trừ trong phạm vi 20
Củng cố kỹ năng tính toán
TAI (8)
Tập viết “bò bê có bó cỏ-vó bè”
Nhận biết chữ cái
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

Tuesday 05 May 2009


HOUSES AND HOMES

PE (7)
Chơi ngoài trời-Mèo đuổi chuột
PT vận động cơ chân
MATHS (6)
Cộng trong phạm vi 20
Củng cố kỹ năng tính toán
Snack 1
A+C (8)
Plasticine – make furniture
Củng cố kỹ năng sử dụng đất nặn, PT trí tưởng tượng
A+C (9)

Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

Monday 04 May 2009


HOUSES AND HOMES

GFI (3)
Đây là cái gì?
Nhận biết các đồ dùng trong nhà.PT ngôn ngữ, mạnh dạn tự tin
TAI (7)
Truyện “Playing with fire”
Giáo dục trẻ không sử dụng vật nguy hiểm
Snack 1
A+C (7)
Nặn bạn gái
Củng cố kỹ năng sử dụng đất nặn, trí nhớ, sự khéo léo
MUSIC (5)
Cháu yêu bà
PT ngôn ngữ, tai nghe
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words