2 tháng 4, 2009

Thursday 02Apr2009


ADVENTURE IN THE FOREST

SCIENCE (7)
Whirlwind
TN làm cơn lốc trong chai
SCIENCE (8)
Whirlwind
TN làm cơn lốc trong chai
Snack 1
MUSIC (11)
“ Thật là hay”
PT tai nghe, ngôn ngữ
TAI (15)
Thơ “ Hạt mưa”
PT ngôn ngữ
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét