29 tháng 4, 2009

Wednesday 29 Apr 2009


HOUSES AND HOMES

PE (5)
BTPTC
PT cơ tay-cơ chân-toàn thân
PE (6)
Dress up
PT sự quan sát, khả năng tự chăm sóc bản thân
Snack 1
MATHS (5)
Cộng trong phạm vi 20
Củng cố kỹ năng tính toán
TAI (6)
Tập viết “co-cò-cọ”
Nhận biết chữ cái
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét