26 tháng 3, 2009

Friday 27Mar2009ADVENTURE IN THE FOREST

Assembly

MUSIC (9) “ Lá xanh”
PT tai nghe, ngôn ngữ

TAI (12) Tập viết ““ve ve ve, hè về-le le”
Nhận biết chữ cái

MATHS (9) Chiều dài
So sánh chiều dài nhiều đối tượng

EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét