27 tháng 4, 2009

Monday 27 Apr 2009


HOUSES AND HOMES

GFI (2)
Cha bạn làm gì?
Biết các nghề nghiệp trong xã hội.PT ngôn ngữ, mạnh dạn, tự tin
TAI (5)
Thơ “ làm nghề như bố”
PT ngôn ngữ, giáo dục trẻ yêu quý bố mẹ
Snack 1
A+C (4)
Vẽ bố em
Củng cố kỹ năng cầm viết, PT trí nhớ, tưởng tượng
MUSIC (4)
Chiếc khăn tay
PT ngôn ngữ, tai nghe
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét