24 tháng 4, 2009

Friday 24 Apr 2009

HOUSES AND HOMES


Assembly

MUSIC (3)
Chiếc khăn tay
PT ngôn ngữ, tai nghe
Snack 1
TAI (4)
Tập viết “c-cỏ”
Nhận biết chữ cái
MATHS (3)
Cộng trong phạm vi 20
Củng cố kỹ năng tính toán
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét