11 tháng 5, 2009

Monday 11 May 2009


HOUSES AND HOMES

GFI (4)
Giúp mẹ
Biết giúp đỡ người lớn những việc nhỏ.PT ngôn ngữ, mạnh dạn, tự tin
TAI (11)
Thơ “ Bé làm cô giáo”
PT ngôn ngữ, rèn cách phát âm
Snack 1
A+C (10)
Thiệp tặng mẹ
Củng cố kỹ năng vẽ.
MUSIC (8)
Cháu vẽ ông mặt trời
PT ngôn ngữ, tai nghe
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

1 nhận xét: