12 tháng 5, 2009

Tuesday 12 May 2009


HOUSES AND HOMES

PE (10)
Chơi ngoài trời-Gấu qua cầu
PT khả năng giữ thăng bằng, sự khéo léo
MATHS (9)
Trừ trong phạm vi 20
Củng cố kỹ năng tính toán
Snack 1
A+C (11)
Flower craft
PT sự khéo léo, củng cố kỹ năng sử dụng kéo.
A+C (12)
Flower craft
PT sự khéo léo, củng cố kỹ năng sử dụng kéo.
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét