9 tháng 4, 2009

Thursday 09Apr2009


ADVENTURE IN THE FOREST

SCIENCE (9)
Ôn tập
SCIENCE (10)
Ôn tập
Snack 1
MUSIC (14)
Nghe tiếng hát tìm đồ vật- PT thính giác, phân biệt âm thanh
TAI (19)
Thơ “ Hạt mưa”
PT ngôn ngữ
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends J, K
Objective: Recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét