21 tháng 4, 2009

Tuesday 21 Apr 2009


HOUSES AND HOMES

PE (1)
Chơi ngoài trời-Bơi
PT vận động của cơ thể
MATHS (1)
Cộng trong phạm vi 20
Củng cố kỹ năng tính toán
Snack 1
A+C (2)
Family tree
PT sự khéo léo, giáo dục kính trọng người lớn
A+C (3)
Family tree
PT sự khéo léo, giáo dục kính trọng người lớn
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét