22 tháng 4, 2009

Wednesday 22 Apr 2009


HOUSES AND HOMES

PE (2)
BTPTC
PT cơ tay-cơ chân-toàn thân
PE (3)
Smiley jump
PT cơ chân rèn, khả năng chú ý và phản xạ nhanh nhạy
Snack 1
MATHS (2)
Cộng trong phạm vi 20
Củng cố kỹ năng tính toán
TAI (2)
Tập viết “c-cỏ”
Nhận biết chữ cái
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét