13 tháng 5, 2009

Wednesday 13 May 2009


HOUSES AND HOMES

PE (11)
BTPTC
PT cơ tay-cơ chân-toàn thân
PE (12)
Clean up our class
PT cơ tay, giáo dục thói quen giữ vệ sinh lớp
Snack 1
MATHS (10)
Trừ trong phạm vi 20
Củng cố kỹ năng tính toán
TAI (12)
Tập viết “ô-cô”
Nhận biết chữ cái
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét