7 tháng 5, 2009

Monday 04 May 2009


HOUSES AND HOMES

GFI (3)
Đây là cái gì?
Nhận biết các đồ dùng trong nhà.PT ngôn ngữ, mạnh dạn tự tin
TAI (7)
Truyện “Playing with fire”
Giáo dục trẻ không sử dụng vật nguy hiểm
Snack 1
A+C (7)
Nặn bạn gái
Củng cố kỹ năng sử dụng đất nặn, trí nhớ, sự khéo léo
MUSIC (5)
Cháu yêu bà
PT ngôn ngữ, tai nghe
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét