7 tháng 5, 2009

Wednesday 06 May 2009


HOUSES AND HOMES

PE (8)
BTPTC
PT cơ tay-cơ chân-toàn thân
PE (9)
Fold the clothes
PT vận động tinh của tay, khả năng quan sát
Snack 1
MATHS (7)
Trừ trong phạm vi 20
Củng cố kỹ năng tính toán
TAI (8)
Tập viết “bò bê có bó cỏ-vó bè”
Nhận biết chữ cái
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét