7 tháng 5, 2009

Thursday 07 May 2009


HOUSES AND HOMES

SCIENCE (3)
Where does rubbish go?
Clearing up
SCIENCE (4)
Where does rubbish go?
Clearing up
Snack 1
MUSIC (6)
Cháu yêu bà
PT ngôn ngữ, tai nghe
TAI (9)
Thơ “ làm nghề như bố”
PT ngôn ngữ, giáo dục trẻ yêu quý bố mẹ
Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét