7 tháng 5, 2009

Tuesday 05 May 2009


HOUSES AND HOMES

PE (7)
Chơi ngoài trời-Mèo đuổi chuột
PT vận động cơ chân
MATHS (6)
Cộng trong phạm vi 20
Củng cố kỹ năng tính toán
Snack 1
A+C (8)
Plasticine – make furniture
Củng cố kỹ năng sử dụng đất nặn, PT trí tưởng tượng
A+C (9)

Lunch
Nap
Snack 2
EL Lesson: Consonant/Vowel Blends L, M
Objective: recognizing long/short vowel sounds I
Activity: Copy complete words

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét